Συντήρηση καυστήρα – λέβητα

Μην ξεχνάτε την ετήσια συντήρηση του καυστήρα σας που είναι απαραίτητη, αλλά και υποχρεωτική.

Καυστήρας πετρελαίου

Από 50 €

Καυστήρας φυσικού αερίου

Από 60 €

Tι προσφέρουμε στη συντήρηση του καυστήρα:

  • Καθαρισμό του λέβητα, έλεγχο και συντήρηση καυστήρα και των λοιπών οργάνων του λεβητοστασίου από αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς
  • Μετρήσεις καυσαερίων και βαθμού απόδοσης, ρύθμιση του καυστήρα, ώστε να λειτουργεί εντός των επιτρεπτών ορίων και με την μέγιστη απόδοση στην καύση, για οικονομία στο καύσιμο και λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
  • Χορήγηση του φύλλου συντήρησης που θα πρέπει να υπάρχει για κάθε έτος στο αρχείο του διαχειριστή

Σας ενδιαφέρει; Επικοινωνήστε μαζί μας

Με ενδιαφέρει

Άλλες υπηρεσίες που ίσως σας ενδιαφέρουν

Δωρεάν με κάποιο πακέτο
Από 40 €
Από 30 €