Συντήρηση καυστήρα – λέβητα

Μην ξεχνάτε την ετήσια συντήρηση του καυστήρα σας που είναι απαραίτητη, αλλά και υποχρεωτική.

Καυστήρας πετρελαίου

Από 50 €

Καυστήρας φυσικού αερίου

Από 60 €

Tι προσφέρουμε στη συντήρηση του καυστήρα:

  • Καθαρισμό του λέβητα, έλεγχο και συντήρηση καυστήρα και των λοιπών οργάνων του λεβητοστασίου από αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς
  • Μετρήσεις καυσαερίων και βαθμού απόδοσης, ρύθμιση του καυστήρα, ώστε να λειτουργεί εντός των επιτρεπτών ορίων και με την μέγιστη απόδοση στην καύση, για οικονομία στο καύσιμο και λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
  • Χορήγηση του φύλλου συντήρησης που θα πρέπει να υπάρχει για κάθε έτος στο αρχείο του διαχειριστή

Σας ενδιαφέρει; Επικοινωνήστε μαζί μας

Με ενδιαφέρει

Άλλες υπηρεσίες που ίσως σας ενδιαφέρουν

Δωρεάν με κάποιο πακέτο
Από 40 €
Από 30 €

Μην ξεχνάτε την ετήσια συντήρηση του καυστήρα σας που είναι απαραίτητη, αλλά και υποχρεωτική.

center

no-repeat;center top;;

Καυστήρας πετρελαίου

Από 50 €

box

Καυστήρας φυσικού αερίου

Από 60 €

box

Tι προσφέρουμε:

center

no-repeat;center top;;

30px

fadeInDown

  • Καθαρισμό του λέβητα, έλεγχο και συντήρηση του καυστήρα και των λοιπών οργάνων του λεβητοστασίου από αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς
  • Μετρήσεις καυσαερίων και βαθμού απόδοσης, ρύθμιση του καυστήρα, ώστε να λειτουργεί εντός των επιτρεπτών ορίων και με την μέγιστη απόδοση στην καύση, για οικονομία στο καύσιμο και λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
  • Χορήγηση του φύλλου συντήρησης που θα πρέπει να υπάρχει για κάθε έτος στο αρχείο του διαχειριστή

fadeInRight

Call to action

Σας ενδιαφέρει; Επικοινωνήστε μαζί μας

Με ενδιαφέρει

center

no-repeat;center top;;

Άλλες υπηρεσίες που ίσως σας ενδιαφέρουν

icon

Κοινόχρηστα

Κοινόχρηστα

https://www.expresshomeservice.gr/koinoxrista/

related-services

Δωρεάν με κάποιο πακέτο

center

no-repeat;center top;;

Διαχείριση

Διαχείριση

https://www.expresshomeservice.gr/diaxeirisi/

related-services

Από 40 €

center

no-repeat;center top;;

Θέρμανση, συντήρηση καυστήρα

Θέρμανση

https://www.expresshomeservice.gr/thermansi/

related-services

Απεντομώσεις

Απολύμανση

https://www.expresshomeservice.gr/apentomoseis/

related-services

Από 30 €

center

no-repeat;center top;;