Συχνές ερωτήσεις

Οι 10 συχνότερες ερωτήσεις - απαντήσεις

1Πώς γίνεται ο επιμερισμός των κοινόχρηστων δαπανών;
Οι κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζονται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε διαμερίσματος ‰ ανά κατηγορία, όπως αυτά αναφέρονται στη σύσταση οριζόντιας συνιδιοκτησίας και είναι συγκεντρωμένα στον πίνακα χιλιοστών της πολυκατοικίας.
Για κτίρια με αυτόνομη θέρμανση ο υπολογισμός του καυσίμου γίνεται ως εξής:
  1. Για κτίρια προ του 1985 εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό. Συνήθως ένα ποσοστό (10-30%) του καυσίμου επιμερίζεται με τα χιλιοστά θέρμανσης σε όλες τις ιδιοκτησίες. Το υπόλοιπο επιμερίζεται ανάλογα με τις θερμομονάδες (για θερμιδομετρητές) ή με το γινόμενο ωρών x χιλιοστά (για ωρομετρητές).
  2. Για κτίρια μετά το 1985 (Δ631/85) εφαρμόζεται η μηχανολογική μελέτη και ο τύπος υπολογισμού:
    Πi=[fi.εi + Mi/ΣΜi.(1-Σfi.εi)] .100 για θερμιδομετρητές ή
    Πi=[fi.εi + εi.Ωi/Σεi.Ωi.(1-Σfi.εi)] .100 για ωρομετρητές
  3. Όπου fi,εi οι σταθεροί συντελεστές για κάθε ιδιοκτησία( από τη μηχανολογική μελέτη) και Μi ή Ωi η κατανάλωση του διαμερίσματος από τους μετρητές.
2Τα κλειστά διαμερίσματα πληρώνουν κοινόχρηστα;
Βάσει του καταστατικού της πολυκατοικίας είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των διαμερισμάτων στις κοινόχρηστες δαπάνες. Έκπτωση προβλέπεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο για το καύσιμο όταν δεν έχουμε αυτόνομη θέρμανση. Στην αυτόνομη θέρμανση υπάρχει η παραμένουσα επιβάρυνση εi.fi x ποσό καυσίμου (ή η συμμετοχή στο πάγιο ποσοστό για κτίριο προ του 1985).
3Ποιες δαπάνες αφορούν μόνο ιδιοκτήτες;
Οι έκτακτες δαπάνες που αφορούν συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων του κτιρίου αφορούν τους ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές συμμετέχουν με την αναλογία τους στις λειτουργικές δαπάνες όπως: καύσιμα, ΔΕΗ, νερό, καθαριστής, κηπουρός, συντήρηση ασανσέρ, απολύμανση, απόφραξη, αναγόμωση, αναλώσιμα όπως χώμα, λίπασμα, λάμπες, μπαταρίες και γενικά στην αντιμετώπιση βλαβών που δεν αφορούν αντικατάσταση βασικών στοιχείων της εγκατάστασης.
4Γιατί πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο η συντήρηση του καυστήρα και η αναγόμωση των πυροσβεστήρων;

Η συντήρηση του καυστήρα κεντρικής θέρμανσης είναι υποχρεωτική κάθε χρόνο (για μεγάλους καυστήρες 2 φορές ετησίως) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (« Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» ΦΕΚ 2654Β/9-11-2011).

Πρέπει να γίνονται από αδειούχο τεχνικό και να χορηγείται το φύλλο συντήρησης όπου αναγράφονται τα συγκεκριμένα στοιχεία λειτουργίας του συστήματος και οι μετρήσεις καυσαερίων.

Για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι υποχρεωτικός, ανά 4 έτη, ο έλεγχος και το πιστοποιητικό στεγανότητας. Επίσης, κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων (Π.Δ 71/1988 κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων).

Αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του νόμου για λογαριασμό του κτιρίου είναι ο διαχειριστής. Σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος θα είναι αντιμέτωπος και με ποινικές ευθύνες αν δεν έχει φροντίσει να έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από το νόμο εργασίες ελέγχου και συντήρησης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

5Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται απεντόμωση-μυοκτονία στα κτίρια;

Το μεγαλύτερο υγειονομικής φύσεως πρόβλημα στα κτίρια της Αθήνας είναι οι κατσαρίδες. Κινούνται μεταξύ αποχετεύσεων και κατοικιών και μεταφέρουν δεκάδες είδη παθογόνων για τον άνθρωπο βακτηριδίων. Έλεγχος των πληθυσμών αυτών των εντόμων γίνεται με τακτικούς ψεκασμούς.

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένες εταιρείες και με εγκεκριμένα για κατοικημένους χώρους σκευάσματα. Η υπολειμματική δράση των εντομοκτόνων διαρκεί για μερικούς μήνες. Διασπώνται με το φώς και το χρόνο και η δράση τους υποβαθμίζεται σταδιακά με το σφουγγάρισμα. Πρέπει από αρχές Άνοιξης μέχρι τον Οκτώβριο να γίνονται 2-3 εφαρμογές στους κοινόχρηστους χώρους.

Επίσης, ο διαχειριστής οφείλει να παροτρύνει τους ενοίκους να ανοίγουν τα διαμερίσματα και να κάνουν ψεκασμό ή χρήση ειδικού gel εσωτερικά στις κουζίνες και στα μπάνια έναντι πολύ μικρού κόστους. Για τα ποντίκια, όταν υπάρχει πρόβλημα αντιμετωπίζεται με χρήση δολωμάτων σε δολωματικούς σταθμούς ή σταθμούς σύλληψης κατά περίπτωση.

Για κουνούπια, ψύλλους, κοριούς και λοιπά ιπτάμενα ή βαδιστικά έντομα, η συχνότητα καθορίζεται ανάλογα με την έκταση του προβλήματος.

Μάθετε περισσότερα στις Υπηρεσίες: Απεντομώσεις-Απολυμάνσεις

6Πρέπει να γίνεται προληπτικός καθαρισμός του οριζόντιου δικτύου αποχέτευσης;

Tα λίπη και οι λοιπές οργανικές ενώσεις επικάθονται στα τοιχώματα του οριζόντιου τμήματος του αποχετευτικού δικτύου, στενεύουν τις σωληνώσεις και προκαλούν τις δυσάρεστες αποφράξεις. Πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα: 1 με 2 φορές ετησίως να γίνεται προληπτικά καθαρισμός με πιεστικό νερού ώστε να παραμένει το δίκτυο ανοιχτό.

Επιπλέον, μέσω του καθαρισμού αυτού απομακρύνονται και τα αυγά των κατσαρίδων όπως και τα ποντίκια. Αν συνδυαστεί και με εφαρμογή απεντόμωσης θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην καταπολέμηση των εντόμων.

7Στην αυτόνομη θέρμανση τι πρέπει να προσέχουμε για να είναι σωστά τα κοινόχρηστα;

Για πετρέλαιο: Μετράτε πόσα λίτρα καταναλώθηκαν στο διάστημα που αναφερόμαστε και υπολογίζουμε μαζί το κόστος τους με τις τιμές που αγοράστηκαν. Έχουμε και τις ώρες ή θερμομονάδες για κάθε διαμέρισμα για το διάστημα αυτό και εκδίδουμε βάσει του μαθηματικού τύπου τα κοινόχρηστα.

Για φυσικό αέριο: Παίρνετε τις ενδείξεις των μετρητών στην ημερομηνία που ορίζει η εταιρεία Φ.Α ότι θα κάνει την επόμενη μέτρηση. Τις κρατάτε και μας τις δίνετε όταν έρθει ο λογαριασμός φυσικού αερίου και τότε εκδίδουμε τα κοινόχρηστα.

8Μπορούμε να έχουμε καθαριστή και κηπουρό χωρίς νόμιμη απόδειξη και να κάνουμε έργα χωρίς απόδειξη;

ΟΧΙ. Στα κοινόχρηστα χρεώνονται μόνο δαπάνες με νόμιμα παραστατικά. Διαφορετικά δεν νομιμοποιείστε να απαιτείτε την πληρωμή τους. Αν κάποιος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα και πρέπει να τα διεκδικήσετε το πρώτο που θα σας ζητηθεί είναι τα νόμιμα παραστατικά των δαπανών.

Ειδικά για καθαριστή, κηπουρό και γενικά οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που του αναθέτετε εργασία σε κοινόχρηστους χώρους και δεν έχει τη δυνατότητα να σας δώσει νόμιμη απόδειξη, είστε εσείς ο εργοδότης τους και οφείλετε να τους αγοράζετε εργόσημο. Διαφορετικά είναι ανασφάλιστοι με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.

9Πώς αγοράζουμε εργόσημο για κοινόχρηστες εργασίες;
Υπάρχει από το 2013 πρόβλεψη για εργόσημο για κοινόχρηστους χώρους. Απαιτείται ΑΦΜ πολυκατοικίας και ΑΜΚΑ διαχειριστή και γίνεται μέσω τραπέζης.
10Δεν αναλαμβάνει κανείς τη διαχείριση. Τι κάνουμε;

Η EXPRESS HOME SERVICE αναλαμβάνει τη διαχείριση του ταμείου της πολυκατοικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κτίριο σας να έχει νόμιμη εκπροσώπηση (βάσει καταστατικού) από εκλεγμένο διαχειριστή που να είναι συνιδιοκτήτης ή επιτροπή συνιδιοκτητών.

Ο νόμιμος διαχειριστής θα υπογράψει το συμφωνητικό παράδοσης του ταμείου της πολυκατοικίας στην εταιρία μας. Εμείς θα αναλάβουμε στη συνέχεια να πληρώνουμε τα συνεργεία σας, τους κοινόχρηστους λογαριασμούς (ΔΕΗ, νερό, φυσ.αέριο), να καταγράφουμε τις ενδείξεις των μετρητών καυσίμου, να εκδίδουμε τα κοινόχρηστα και να φροντίζουμε για την είσπραξη τους.

Για οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη θα ζητάμε την έγκριση του νόμιμου διαχειριστή. Τα κοινόχρηστα θα τα εξοφλείτε στον εισπράκτορα που θα έρχεται σε συγκεκριμένες προκαθορισμένες ημερομηνίες ή μέσω τραπέζης.


Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;
Επικοινωνήστε μαζί μας και οι συνεργάτες μας θα απαντήσουν στις ερωτήσεις που έχετε

Επικοινωνήστε μαζί μας