Πυροσβεστήρες

Αγορά – Παραχώρηση - Συντήρηση - Αναγόμωση

Tι προσφέρουμε:

  • Πιστοποιημένους πυροσβεστήρες, σε πολύ χαμηλές τιμές ή δωρεάν με το πρόγραμμα παραχώρησης
  • Τήρηση αρχείου και ενημέρωση του διαχειριστή για τον ετήσιο έλεγχο ή την αναγόμωση τους για να πληροίτε τους βασικούς κανόνες πυρασφάλειας του κτιρίου ή της πολυκατοικίας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

  • Οι εργασίες συντήρησης στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης καθίστανται αναγκαίες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του, καθώς και υποχρεωτικές από την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Η ύπαρξη πυροσβεστήρων και η συντήρησή τους κάθε χρόνο συνιστά αναγκαιότητα και είναι υποχρεωτική για τους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων .
  • Η ευθύνη για την τέλεση όλων των εργασιών συντήρησης των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων εναπόκειται στις αρμοδιότητες του εκάστοτε διαχειριστή.

Σας ενδιαφέρει; Επικοινωνήστε μαζί μας

Με ενδιαφέρει

Άλλες υπηρεσίες που ίσως σας ενδιαφέρουν

Δωρεάν με κάποιο πακέτο
Από 40 €
Από 30 €